Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Козичанська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362289) був реорганізований і увійшов до складу Бишівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Козичанської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік»

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

Регуляторний орган: Козичанська сільська рада Макарівського району Київської області..

Розробник: Постійна планово-бюджетна комісія з питань соціально-економічного розвитку Козичанської сільської ради

Контактний телефон:  04578-2-42-42

 

1.      Опис проблеми.

Відповідно до  підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства. 

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням міської ради такі податки і збори повинні сплачуватися платниками на території Козичанської сільської ради у порядку, встановленому Податковим кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом у мінімальних розмірах або за нульовими ставками.

Таким чином, проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів.

Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету с. Козичанка і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення функціонування бюджетних установ та соціально – економічного розвитку села, благоустрою території Козичанської сільської  ради.

Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для  прозорого  та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість нашого села.

 

 

2.      Мета та завдання регулювання.

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269-287, 289 Податкового Кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Козичанської сільської ради.

Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори на 2020 рік:

Плата за землю;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

єдиний податок;

транспортний податок;

туристичний збір;

акцизний збір.

 

Проект регуляторного акту спрямований на:

1) врегулювання місцевих податків на території Козичанської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку;

3) забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків;

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Можливі варіанти:

Перший спосіб -   Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.

Другий спосіб -  Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

4. Механізм реалізації мети

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Козичанською сільською радою.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської   ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Козичанської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, інтереси органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- встановлення пільг.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

-відсутні

Інтереси

держави

- Запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-    встановлення пільг зі сплати окремих податків для підприємств, установ організацій, що фінансуються з державного бюджету України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на період протягом 2020 року, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської  ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

  

  

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *