Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Козичанська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362289) був реорганізований і увійшов до складу Бишівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Туристичний збір

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Козичанської сільської ради „Про встановлення туристичного збору”

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Козичанської сільської ради „Про встановлення туристичного збору” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин. 
Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень селищної ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.
Одним із місцевих зборів є туристичний збір. 
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Козичанської сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.
Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.
 

2. Цілі регулювання:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;
- встановлення в місті ставок туристичного збору в межах, виз¬начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;
- наповнення дохідної частини міського бюджету 
 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Ст.5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України зобов'язано органи місцевого самоврядування, у місячний термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на відповідній території. 
У разі неприйняття Козичанською сільською радою рішення про встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу із застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу спричинить втрати доходної частини бюджету селища.
Проектом рішення Козичанської сільської ради “Про встановлення туристичного збору” пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.
Справляння збору здійснюються:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Козичанською сільською радою.
 

4. Механізм розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Положення про туристичний збір. 
Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб - сайті Козичанської сільської  ради  www.kozychanka.rada.org.ua.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

 

         5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі   прийняття запропонованого регуляторного акта

Цілі досягаються ПКУ, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. На  даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

 

         6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

         Позитивним наслідком прийняття проекту рішення  є надходження до   сільського бюджету.

 Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

  

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території села

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов'язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до сільського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до сільського бюджету від туристичної галузі

 витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених ПКУ

          7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

         Термін дії регуляторного акта : на 2019 рік

          8. Показники результативності регуляторного акту

         Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

- розмір надходжень туристичного збору до сільського бюджету;

- кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

          9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *